BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Aksan Kozmetik A.Ş.’nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.
Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

Kapsam

Bu politika Aksan Kozmetik A.Ş. bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

Sorumluluk

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

Politika

● Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

● Aksan Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu bu politikayı onaylamıştır.

● Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi.
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması.
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması.
 • Bilginin bütünlüğünün korunması.
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması.
 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması.
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.
● Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

● Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

● Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

● Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

● Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

KALİTE

AKSAN KOZMETİK Üst yönetimi olarak;

    Müşteri ve tüketicilerin kişisel temizlik , hijyen ve bakım ihtiyaçlarındaki beklentilerini tam anlamıyla karşılayan ürünlerimizi yasal mevzuat şartlarını yerine getirerek, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde; ürün güvenliğini sağlayacak iyi üretim uygulamalarına uygun koşullarda üreteceğimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini ve üretim koşulları ile tüm proseslerin ihtiyacı olan ,ekipman ,bina havalandırma ve teçhisat sistemleri ,sarf malzeme kaynaklarını sürekli iyileştireceğimizi,

    Müşteri odaklılık , ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması ,ürün güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynak ihtiyacını temin edeceğimizi,

    Ürün Güvenliği, Tehlike Analizi ve Risk yönetimi ile GMP , ISO 9001.2015 gerekliliklerinin bilincini eğitimlerle tüm çalışanlarımıza sağlayacağımızı,

    ISO 22716 GMP, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , BRC CP , IFS HPC Ulusal ve Uluslararası standartlarının mevzuat koşulları ve satış ağımızdaki ülkelerin yasal yükümlüklerini yerine getireceğimizi ,sürekli iyileştirme sağlayarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Doğal hayatın dengesini korumak için; Çevre Yönetim Sistemi standartlarının ilgili taraf şartlarını ,çevresel yasal mevzuat gereklilikler ve paydaşlarımızın ilgili iş ortaklığı kuralları çerçevesinde uygular, her türlü atık oluşumunu kaynağından en az düzeye indirgeyecek tedbirleri sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlarız.

    Çevrenin korunmasına ve çevre yönetimi sisteminin etkinliğine katkıda bulunmaları için çalışanlarımıza eğitimlerle bireysel sorumluluklarının farkındalığını sağlarız,

    Çevre risklerini öngörerek kaynak ihtiyacını teminini sağlar, optimum doğal kaynak kullanımı ile çevre boyutlarını minimize ederek, sürekli iyileştirmeler ile sektörde önde gelen çevreye saygı duyan bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.

    Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımını en aza indirmeyi, çevre dostu geri dönüşümü olabilen ve geri dönüştürülmüş ambalajları kullanarak üretim yaparak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları yürütmeyi hedefler.

    Faaliyetlerimiz sırasında oluşan her türlü atıkların geri kazanımı lisanslı firmaların sözleşme şartları kapsamında 3.taraflara devredilmeden bertaraf edilerek sağlanır.

ISG POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Çalışanlarımızı etkileyecek çevresel etkiler ve çalışma ortamındaki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynakları temin edeceğimizi ve eğitimlerle tüm çalışanlarımıza bilincini sağlamaktayız.

    İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımızın ,paydaşlarımızın ve yüklenicilerimizin farkındalığını arttıracağımızı , faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldıracak koruycu tedbirleri alıp , oluşabilecek riskleri en az düzeye indirmeyi hedefleriz.

    Güvenli çalışma alanlarımızla, çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkilemeyecek sağlıklı koşulları oluşturmayı temel ilke edinerek ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği standartlarına, Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş Mevzuat ve Yasaların İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlüklerine, müşterilerimizin konuyla ilgili iş ortaklığı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını , şirketimizin stratejik hedeflerine dahil ederek sürekli iyileştirmelerle İSG faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

HİJYEN POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Faaliyet gösterdiğimiz alanda müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan kişisel temizlik , hijyen ve bakım ürünlerimizin üretiminde; Kozmetik Ürünler ve Kişisel Ürün hijyen standartlarının şartlarını sağlayarak insan sağlığına uygun güvenilir ürün üretmeyi amaçlarız.

    Bu amaçla ürünlerimizin hazırlandığı üretim alanları , ekipmanlar , havalandırma sistemleri ve su sistemleri hijyen gerekliliklerine göre düzenlenmiş olup , kullanılan hammadde ve malzemeler temiz ve hijyenik alanlarda depolanır.

    Alan ve ekipman hijyeni , pest kontroller, personeller ile ilgili muayeneler profesyonel kurum ve kuruluşlarla düzenli periyotlarla yapılmakta , kontrolleri sağlanır.

SERT PLASTİK, AHŞAP VE CAM POLİTİKASI

Hammaddeden başlayarak ürünün müşteri veya son tüketiciye sunulmasına kadar olan tüm aşamalarında cam, ahşap ve sert plastik ambalaj malzemelerden oluşabilecek bulaşma riskini önlenmek şirketimizin genel politikasıdır.

    Üretim alanlarında fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek cam malzemeler kullanımdan kaldırılıp , tesis içinde mevcut olan cam ve kırılabilir sert plastikler koruma altına alınarak listelenmiştir, kontrolleri kayıtlarla raporlanmaktadır.

    İşletme içinde ve yakın alanlarda tahta ve ahşap, cam ve sert plastik malzemelerin kırılması sonucu “Cam, Sert Plastik ve Kesici Alet Bulaşmalarının Önlenmesi Talimatı” kullanılarak güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir.

    Tahta kullanılması zorunlu yerlerde (ahşap paletlerle yükleme yapılması vb.) kontrollü ve dikkatli kullanımı sağlanmakta ve günlük kontroller ile takip edilip kaydedilmektedir. Bakanlıktan yetki almış ISPM.15 standardına uyan tedarikçilerle çalışmaktayız.

    Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

YABANCI MADDE POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK da üretimde ürüne düşebilecek veya karışabilecek tüm yabancı maddeler kontrol altında tutulacaktır. Bu politika kapsamında aşağıdaki kurallara uyulması sağlanır:

1. Saçların tam olarak bone ile kapatılması gerekir. Koldaki kılların ürünlere düşmesini engellemek için kolluk kullanılır.

2. Üretim/depo alanı içerisine üretim alanı dışından hiçbir yabancı madde getirilmeyecektir.

3. AKSAN KOZMETİK Personeli kıyafet politikasına uygun olarak giysi, bone, galoş, önlük, eldiven, ayakkabı giyecek ve kesinlikle yüzük, küpe, saat, bileklik vs. süs eşyası takılı olarak üretime giremez.

4. Personel üretim/depo alanı içerisinde tesis tarafından tedarik edilen ürünlerden zıt renkli, esnek, tek parça kalem kullanacaktır. Üretim/depo alanı içerisine cep telefonu, anahtar ve bozuk para getirilmeyecektir.

5. Çalışma esnasında sakız çiğnemek, bir şeyler yiyip içmek kesinlikle yasaktır.

6. Üretim/depo alanı içerisinde bakım aletleri bulundurulmayacak, kullanıldığı takdirde kontrolü sağlanacaktır.

7. Üretim alanlarında tahta ürünler kullanılmayacaktır. Sevkiyat alanında tahta palet kullanılması gerekli ise ürün ile teması bir tabaka veya kaplama ile ayrılacak, sağlamlık, temizlik kontrolü görsel olarak her gün yapılacaktır.

8. Üretim alanına getirilen malzemelerin dış ambalajları çıkartılır.

9. Ürüne karışabilecek diğer yabancı madde cam, kırılabilir malzeme ve metal malzemeler için politikalarına uyulacaktır.

10. Ürünlerde yabancı madde tespit edilmesi durumunda yabancı maddenin kaynağı tespit edilmeye çalışılır. Yabancı madde ile ilgili görüşler bir rapor halinde kayıt altına alınır.

11. Kusma veya kanama gibi vücut sıvısı bulaşmalarında etkilenen ürünler imha edilir. Etkilenen alanlar temizlik planına uygun olarak temizlenir. Temizliğin etkinliği Kalite Yöneticisi tarafından değerlendirilir ve tekrar üretime başlama kararı Kalite Yöneticisi tarafından verilir.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Bilgi, Aksan Kozmetik A.Ş. vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirketler için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir. Uygulama Esasları Gizli bilgiler, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Aksan Kozmetik A.Ş. Şirketi'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda yer almaktadır;

Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. Şirket gizli bilgileri, yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz, sosyal medya hesapları ve mobil telefon uygulamalarında paylaşılamaz. Şirkete ait sosyal medya hesapları ile mobil uygulamalarda ise, sadece yetkili personel tarafından, Şirket Yönetimi’nce izin verilen kapsamda ve zamanda paylaşılabilir. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre sınıflandırılır, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır. Üçüncü kişi ve kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personel bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket edilir. Gizlilikle ile ilgili yukarıdaki etik yükümlülükler, herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanlar için şirketten ayrıldıktan sonraki dönem için de devam eder.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Firma Olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

FİRMA politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir.

● ÇOCUK İŞÇİLİK:Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

● EŞİTLİK:Şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

● İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ:Tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

● HİJYEN:Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.

● TOPLU SÖZLEŞME:Çalışanları her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda da özgürdür.

● AYRIMCILIK: Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

● ÇALIŞMA SAATLERİ:Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.

● ÜCRET POLİTİKASI:Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

● FİRMA’da çalışanlar istek ve şikâyetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

● MİSİLLEME:Misilleme yapanlar koruma altına alınır: Gizlilikleri firma tarafından sağlanır.

Bilgi Güvenliği Politikamız
Amaç

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Aksan Kozmetik A.Ş.’nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.
Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

Kapsam

Bu politika Aksan Kozmetik A.Ş. bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

Sorumluluk

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

Politika

● Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

● Aksan Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu bu politikayı onaylamıştır.

● Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi.
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması.
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması.
 • Bilginin bütünlüğünün korunması.
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması.
 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması.
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.
● Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

● Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

● Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

● Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

● Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

Büyük bir endüstri yatırımı ile birlikte,
Yeni başarı hikayeleri yaratmak için üretim
kapasitemizi 2 kat arttırdık.

100 Bin Ton Sıvı Dolum Kapasitesi

220 Milyon Paket Islak Mendil

120 Milyon Adet PP Kapak

20 Milyon Kutu Kulak Çubuğu

50 Milyon Adet Pet Şişe