KALİTE

AKSAN KOZMETİK Üst yönetimi olarak;

          Müşteri ve tüketicilerin kişisel temizlik, hijyen ve bakım ihtiyaçlarındaki beklentilerini tam anlamıyla karşılayan ürünlerimizi yasal mevzuat şartlarını yerine getirerek, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde; ürün güvenliğini sağlayacak iyi üretim uygulamalarına uygun koşullarda üreteceğimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini ve üretim koşulları ile tüm proseslerin ihtiyacı olan, ekipman, bina, havalandırma ve teçhisat sistemleri, sarf malzeme kaynaklarını sürekli iyileştireceğimizi,

    Müşteri odaklılık, ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması, ürün güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynak ihtiyacını temin edeceğimizi,

    Ürün Güvenliği, Tehlike Analizi ve Risk yönetimi ile GMP, ISO 9001.2015, BRCGS CP ve IFS HPC gerekliliklerinin bilincini eğitimlerle tüm çalışanlarımıza sağlayacağımızı,

Süreçlerimizin ve ürün kalitemizin gözden geçirme ve doğrulama yöntemi ile sürdürülebilirliğini sağlayacağımızı,

Ürün Güvenliği ve Kalite Kültürü‘nün çalışanlarımızın tarafından benimseneceğini ve yıllık bir plan ile analiz edeceğimizi,

    ISO 22716 GMP, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, BRCGS CP, IFS HPC Ulusal ve Uluslararası standartlarının mevzuat koşulları ve satış ağımızdaki ülkelerin yasal yükümlüklerini yerine getireceğimizi, sürekli iyileştirme sağlayarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Amaç

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Aksan Kozmetik A.Ş.’nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.
Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

Kapsam

Bu politika Aksan Kozmetik A.Ş. bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

Sorumluluk

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

Politika

● Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

● Aksan Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu bu politikayı onaylamıştır.

● Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi.
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması.
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması.
 • Bilginin bütünlüğünün korunması.
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması.
 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması.
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.
● Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

● Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

● Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

● Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

● Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

    Doğal hayatın dengesini korumak için; Çevre Yönetim Sistemi standartlarının ilgili taraf şartlarını ,çevresel yasal mevzuat gereklilikler ve paydaşlarımızın ilgili iş ortaklığı kuralları çerçevesinde uygular, her türlü atık oluşumunu kaynağından en az düzeye indirgeyecek tedbirleri sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi amaçlarız.

    Çevrenin korunmasına ve çevre yönetimi sisteminin etkinliğine katkıda bulunmaları için çalışanlarımıza eğitimlerle bireysel sorumluluklarının farkındalığını sağlarız,

    Çevre risklerini öngörerek kaynak ihtiyacını teminini sağlar, optimum doğal kaynak kullanımı ile çevre boyutlarını minimize ederek, sürekli iyileştirmeler ile sektörde önde gelen çevreye saygı duyan bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.

    Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımını en aza indirmeyi, çevre dostu geri dönüşümü olabilen ve geri dönüştürülmüş ambalajları kullanarak üretim yaparak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaları yürütmeyi hedefler.

    Faaliyetlerimiz sırasında oluşan her türlü atıkların geri kazanımı lisanslı firmaların sözleşme şartları kapsamında 3.taraflara devredilmeden bertaraf edilerek sağlanır.

ISG POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak ;

        Çalışanlarımızı etkileyecek çevresel etkiler ve çalışma ortamındaki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynakları temin edeceğimizi ve eğitimlerle tüm çalışanlarımıza bilincini sağlamaktayız.

     İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve yüklenicilerimizin farkındalığını arttıracağımızı, faaliyetimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikeleri ortadan kaldıracak koruycu tedbirleri alıp, oluşabilecek riskleri en az düzeye indirmeyi hedefleriz.

  Güvenli çalışma alanlarımızla, çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkilemeyecek sağlıklı koşulları oluşturmayı temel ilke edinerek ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği standartlarına, Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş Mevzuat ve Yasaların İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlüklerine, müşterilerimizin konuyla ilgili iş ortaklığı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını, şirketimizin stratejik hedeflerine dahil ederek  sürekli iyileştirmelerle  İSG faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

HİJYEN POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK olarak;

          Faaliyet gösterdiğimiz alanda müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan kişisel temizlik, hijyen ve bakım ürünlerimizin üretiminde; Kozmetik Ürünler ve Kişisel Ürün hijyen standartlarının şartlarını sağlayarak insan sağlığına uygun güvenilir ürün üretmeyi amaçlarız.

          Bu amaçla ürünlerimizin hazırlandığı üretim alanları, ekipmanlar, havalandırma sistemleri ve su sistemleri hijyen gerekliliklerine göre düzenlenmiş olup, kullanılan hammadde ve malzemeler temiz ve hijyenik alanlarda depolanır.

Alan ve ekipman hijyeni, pest kontroller, personeller ile ilgili muayeneler profesyonel kurum ve kuruluşlarla düzenli periyotlarla yapılmakta, kontrolleri sağlanır.

SERT PLASTİK, AHŞAP VE CAM POLİTİKASI

AKSAN KOZMETİK olarak;

Hammaddeden başlayarak ürünün müşteri veya son tüketiciye sunulmasına kadar olan tüm aşamalarında cam, ahşap ve sert plastik ambalaj malzemelerden oluşabilecek bulaşma riskini önlenmek şirketimizin genel politikasıdır.

Üretim alanlarında fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek cam malzemeler kullanımdan kaldırılıp , tesis içinde mevcut olan cam ve kırılabilir sert plastikler koruma altına alınarak listelenmiştir,  kontrolleri kayıtlarla raporlanmaktadır.

İşletme içinde ve yakın alanlarda tahta ve ahşap, cam ve sert plastik malzemelerin kırılması sonucu “Cam, Sert Plastik ve Kesici Alet Bulaşmalarının Önlenmesi Talimatı” kullanılarak güvenli bir şekilde alan temizliği yapılır ve kontrol edilir.

Tahta kullanılması zorunlu yerlerde (ahşap paletlerle yükleme yapılması vb.) kontrollü ve dikkatli kullanımı sağlanmakta ve günlük kontroller ile takip edilip kaydedilmektedir.  Bakanlıktan yetki almış ISPM.15 standardına uyan tedarikçilerle çalışmaktayız.

   Üretim alanlarında metal dedektöre duyarlı kalem kullanılarak, herhangi bir bulaş olması durumunda dedektör ile tespit etmekteyiz.

Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri tarafından bu politikamız benimsenmekte ve uygulanmaktadır.

YABANCI MADDE POLİTİKAMIZ

AKSAN KOZMETİK‘de üretimde ürüne düşebilecek veya karışabilecek tüm yabancı maddeler kontrol altında tutulacaktır. Bu politika kapsamında aşağıdaki kurallara uyulması sağlanır: 

 1. Saçların tam olarak bone ile kapatılması gerekir. Koldaki kılların ürünlere düşmesini engellemek için kolluk kullanılır.
 2. Üretim/depo alanı içerisine üretim alanı dışından hiçbir yabancı madde getirilmeyecektir.
 3. AKSAN KOZMETİK Personeli kıyafet politikasına uygun olarak giysi, bone, galoş, önlük, eldiven, ayakkabı giyecek ve kesinlikle yüzük, küpe, saat, bileklik vs. süs eşyası takılı olarak üretime giremez.
 4. Personel üretim/depo alanı içerisinde tesis tarafından tedarik edilen ürünlerden zıt renkli, esnek, tek parça kalem kullanacaktır. Üretim/depo alanı içerisine cep telefonu, anahtar ve bozuk para getirilmeyecektir.
 5. Çalışma esnasında sakız çiğnemek, bir şeyler yiyip içmek kesinlikle yasaktır.
 6. Üretim/depo alanı içerisinde bakım aletleri bulundurulmayacak, kullanıldığı takdirde kontrolü sağlanacaktır.
 7. Üretim alanlarında tahta ürünler kullanılmayacaktır. Sevkiyat alanında tahta palet kullanılması gerekli ise ürün ile teması bir tabaka veya kaplama ile ayrılacak, sağlamlık, temizlik kontrolü görsel olarak her gün yapılacaktır.
 8. Üretim alanına getirilen malzemelerin dış ambalajları çıkartılır.
 9. Ürüne karışabilecek diğer yabancı madde cam, kırılabilir malzeme ve metal malzemeler için politikalarına uyulacaktır.
 10. Ürünlerde yabancı madde tespit edilmesi durumunda yabancı maddenin kaynağı tespit edilmeye çalışılır. Yabancı madde ile ilgili görüşler bir rapor halinde kayıt altına alınır.
 11. Kusma veya kanama gibi vücut sıvısı bulaşmalarında etkilenen ürünler imha edilir. Etkilenen alanlar temizlik planına uygun olarak temizlenir. Temizliğin etkinliği Kalite Yöneticisi tarafından değerlendirilir ve tekrar üretime başlama kararı Kalite Yöneticisi tarafından verilir.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Bilgi, Aksan Kozmetik A.Ş. vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Aşağıdaki uygulama esasları; Şirketler için gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir. Uygulama Esasları Gizli bilgiler, bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, Aksan Kozmetik A.Ş. Şirketi'ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan "gizlilik anlaşmaları" çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda yer almaktadır;

Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz. Şirket gizli bilgileri, yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz, sosyal medya hesapları ve mobil telefon uygulamalarında paylaşılamaz. Şirkete ait sosyal medya hesapları ile mobil uygulamalarda ise, sadece yetkili personel tarafından, Şirket Yönetimi’nce izin verilen kapsamda ve zamanda paylaşılabilir. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre sınıflandırılır, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir. Şirket personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır. Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır. Üçüncü kişi ve kuruluşlarla, Şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personel bu bilgileri başkalarına açıklayamaz veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunamaz. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuata uygun hareket edilir. Gizlilikle ile ilgili yukarıdaki etik yükümlülükler, herhangi bir nedenle işten ayrılan çalışanlar için şirketten ayrıldıktan sonraki dönem için de devam eder.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Firma Olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

FİRMA politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir.

● ÇOCUK İŞÇİLİK:Çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

● EŞİTLİK:Şirket çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

● İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ:Tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

● HİJYEN:Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.

● TOPLU SÖZLEŞME:Çalışanları her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda da özgürdür.

● AYRIMCILIK: Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

● ÇALIŞMA SAATLERİ:Çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesaiyi yapmamakta ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.

● ÜCRET POLİTİKASI:Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

● FİRMA’da çalışanlar istek ve şikâyetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

● MİSİLLEME:Misilleme yapanlar koruma altına alınır: Gizlilikleri firma tarafından sağlanır.

Sürdürülebilirlik Politikamız

Aksan Kozmetik San. Ve Tic. A.Ş olarak, uzun vadede başarılı olabilmek için paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşım benimsiyoruz.

 

 Doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle;

 • Verimli enerjinin erişimini sağlamak,
 • İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim değişikliklerine uyum,
 • Sıfır israf ile sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına ve sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya,
 • Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve güvenilir ve verimli enerjiyi ulaştırmaya; çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratılmasını,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş hedeflerimizin sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü dikkate alarak belirlenmesini,
 • Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı etik kurallarımıza bağlı kalarak, çevresel, sosyal, doğal ve kültürel mirasa olan etkilerini göz önünde bulundurmayı, ölçmeyi ve değerlendirmeyi,
 • Yenilenebilir kaynaklardan da enerji dağıtan bir şirket olarak, faaliyetlerimizi sürdürmek için tükettiğimiz enerji miktarında iyileşmeyi sağlayacak uygulamaları geliştirmeyi ve hayata geçirmeyi,
 • Enerji tüketimimizi sürekli takip ederek tükettiğimiz enerjiyi daha verimli kullanmayı,
 • Öncelikli odak alan çalışmalarımız uyarınca su tüketimimizi takip etmeyi, her sene sürdürülebilirlik raporumuzda raporlamayı, suyun verimli kullanımını sağlamayı ve bu konuda hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık sağlamayı,
 • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek tedarikçilerimizi sürdürülebilirlik politikamız ve beklentilerimiz konusunda bilgilendirmeyi ve tedarikçi denetim süreçlerine bu kriterleri de ekleyerek etki alanımızda sürdürülebilirlik risklerini azaltmaya katkı sağlamayı,
 • Etkin kurumsal yönetim anlayışımızla beraber uluslararası standartlarda raporlamalarımız, bütçe yönetimi, verimlilik takibi gibi sistemleri uygulayarak kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
 • Toplumun ve yerel paydaşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama ve satın aldığımız ürün ve hizmetlerin mümkün olduğunca yerel şirketler tarafından sağlanan ürün ve hizmetler olmasına önem göstermeyi,
 • Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için çalışanlarımızın sadakatini ve refahını yükseltmeyi, çalışma ortamını daha verimli hale getirmek için çalışmayı,
 • Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasına hiçbir koşulda fırsat vermemeyi ve tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, performans değerlendirmesi, istihdam vb. konularda eşit haklar sağlamayı,

 

 • Kadınlara iş ortamında fırsat eşitliği yaratılmasını sağlamayı ve kadın istihdamını arttırmayı,
 • Tüm paydaşlarımızın dinsel, yapısal veya kültürel farklılıklarını kabul etmeyi ve değer vermeyi,
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında da vurguladığımız üzere rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uymayı,
 • Sorumlu bir vergi stratejisi uygulamayı,
 • İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında hem çalışanlarımız hem paydaşlarımız nezdinde farkındalık sağlamayı,
 • Katılımcısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi’ ne uyum göstermeyi,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,
 • Politikamızın paydaşlarımızla etkili iletişimini sağlayarak takibini yapmayı,

 

 

Aksan Kozmetik San. Ve Tic. A.Ş. yukarıdaki metni Sürdürülebilirlik Politikası olarak kabul etmiştir.

Ürün Güvenlilirliği Politikamız

AKSAN KOZMETİK Üst Yönetimi olarak;

          

Ürün Güvenliği gerekliliklerine dair amaç ve hedefleri belirler, sürekli gelişimi sağlamak için izleyerek takibini yapar ve periyodik olarak gözden geçiririz.

Ürün marka bütünlüğünü ve müşteri şikayet, görüş ve isteklerini gözeterek; çalışanlarımızın işbirliği ile Ürün Güvenliğini uzun vadeli karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı ilişkiler içerisinde sürdürür, bu kültürü tedarikçilerimizin gelişmesinde de önderlik ederiz.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; var oluş sebebiz olan müşterilerimizin sağlıklı ürün ihtiyaçlarını karşılarız.

 

Yerel ve uluslararası ürün güvenliği mevzuat yükümlülüklerini yerine getirir ve müşteri şartlarına uygun ürünler üretiriz.

Ürün güvenliği gerekliliklerine dair amaç ve hedeflerimizi belirler, sürekli gelişimi sağlamak için izleyerek takibini yapar ve periyodik olarak gözden geçiririz. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynaklarımızı etkin biçimde kullanırız

Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimseyerek, mükemmelliği arayan liderlik anlayışımızla tüm çalışanlarımızın görev ve sorumluklarını bildirir, yaratıcılığı geliştirecek yaklaşımlarını cesaretlendirir ve ürün güvenliği ile ilgili bilgi ve beceri yeteneklerinin arttırılması yönünde, ürün güvenliği kültürünü ön planda tutan, sürekli eğitimler planlar ve uygularız.

Faaliyetlerimizi HACCP (kritik kontrol noktalarında tehlike analizi), GMP (iyi üretim ve hijyen uygulamaları) ve temizlik kurallarına uygun olarak yürütür ve ürün güvenliğinin ön şartı olarak kabul eder, ürün güvenliğini etkileyen değişikliklerde faaliyetlerimizi gözden geçiririz.

Hammaddeden başlayıp, ürünlerin işlenmesi ile devam eden ve müşteriye sunulana kadar ki tüm aşamalarda/süreçlerde ürün güvenliği ile ilgili tehlike oluşturabilecek olası tüm etkenlerin ve risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini işletmemizdeki bütün birimlerle sürekli kontrol altına alarak, üst düzeyde ürün güvenliği sağlarız

Ürün savunması ve taklit-tağşişe yönelik riskleri değerlendirip, önleyici tedbirlerin alınması, erişilebilirliğin sınırlandırılması, zafiyetin en aza indirilmesini sağlarız

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; varoluş sebebimiz olan müşterilerimizin sağlıklı ürün ihtiyaçlarını karşılamak ve daha fazlasını sağlamak için ürün güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirir, geliştirir ve etkinliğini artırırız.

Ürün/marka bütünlüğünü ve müşteri şikâyet, görüş ve isteklerini gözeterek, çalışanlarımızın iş birliği ile ürün güvenliğini uzun vadeli, karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı ilişkiler içerisinde sürdürerek, tedarikçilerimizin gelişmesine önderlik ederiz.

Kalite Politikamız
AKSAN KOZMETİK Üst yönetimi olarak;

Müşteri ve tüketicilerin kişisel temizlik , hijyen ve bakım ihtiyaçlarındaki beklentilerini tam anlamıyla karşılayan ürünlerimizi yasal mevzuat şartlarını yerine getirerek, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde; ürün güvenliğini sağlayacak iyi üretim uygulamalarına uygun koşullarda üreteceğimizi, teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün kalitesini ve üretim koşulları ile tüm proseslerin ihtiyacı olan, ekipman, bina havalandırma ve teçhisat sistemleri, sarf malzeme kaynaklarını sürekli iyileştireceğimizi,

Müşteri odaklılık, ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması, ürün güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak için gerekli tüm kaynak ihtiyacını temin edeceğimizi,

Ürün Güvenliği, Tehlike Analizi ve Risk yönetimi ile GMP, ISO 9001.2015 gerekliliklerinin bilincini eğitimlerle tüm çalışanlarımıza sağlayacağımızı,

ISO 22716 GMP, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, BRC CP, IFS HPC Ulusal ve Uluslararası standartlarının mevzuat koşulları ve satış ağımızdaki ülkelerin yasal yükümlüklerini yerine getireceğimizi, sürekli iyileştirme sağlayarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Büyük bir endüstri yatırımı ile birlikte,
Yeni başarı hikayeleri yaratmak için üretim
kapasitemizi 2 kat arttırdık.

100 Bin Ton Sıvı Dolum Kapasitesi

220 Milyon Paket Islak Mendil

120 Milyon Adet PP Kapak

20 Milyon Kutu Kulak Çubuğu

50 Milyon Adet Pet Şişe